www.dbpj.net > 呀可以组什么词

呀可以组什么词

呀可以组什么词 :啊呀、 哎呀、 咿呀、 呀吁、 喊呀、 呀口、 呀许、 嗟呀、 哦呀、 阿呀、 唉呀、 哈呀、 惊呀、 呀喘、 呀、 呀吓、 天呀、 呀咻、 缺呀、 呀然、 呀豁、 笑呀、 呕呀、 嗳呀、 咤呀、 呀、 吒呀、 呀空、 嘿呀、 呀赫、

啊哟 [ ā yō ]叹词,表示情绪激动或惊讶 啊呀 [ ā yā ]1.表示惊讶; 2.表示不满,为难.啊唷 [ ā yō ]同啊哟.嗯啊 [ g ā ]语气词. 含糊其辞的应答.啾啊 [ jiū a ]拟声词 形容动物的叫声.啊捏 [ ǎ niē ]指儿子.啊达 [ a dá ]是一个陕西关中方言.指哪

训斥、 家训、 教训、 训练、 古训、 训诫、 军训、 训令、 轮训、 遗训、 训话、 训诂、 集训、 受训、 训诲、 培训、 训喻、 训谕、 校训、 整训、 冬训、 训词、 训示、 互训、 训导、 保训、 训徒、 作训、 阴训、 训阅、 玉训、 训、 训语、 递训、 司训、 训率、 训范、 训民、 训说、 训卒

借款、 取款、 上款、 落款、 付款、 款待、 罚款、 拨款、 款步、 款留、 款项、 边款、 公款、 税款、 放款、 专款、 进款、 汇款、 款曲、 欠款、 短款、 行款、 款子、 大款、 赃款、 款款、 现款、 存款、 款洽、 款式、 条款、 赔款、 货款、 款识、 贷款、 押款、 下款、 新款、 捐款、 款冬

“着”有四个读音zhuó zháo zhāo zhe ①着 zhuó 穿着、着装、着陆②着 zháo 着火、着凉、着急、着忙③着 zhāo 着法、着数、高着儿④着 zhe 走着、开着会、顺着

蜻蜓点水 蜻蛉 蜻子 蜻 蜻蜻 蜻 蜻 蜻蜓舟 蜻蜓树 蜻蜓撼铁柱 蜻蜓撼石柱 蜻蜓艇 蜻蜻 蛉蜻

啊呀、啊哟 仅此两个.在现代汉语当中,也许还可以组成个别语气词,但一下想不起来了.

“呢?”的词语:呢喃 呢子 呢绒 呢呢 呢羽 “?呢”的词语:粗呢 着呢 毛呢 花呢 呕呢 线呢 枣呢 “呢???”的词语:呢喃细语 呢呢痴痴

汉字“折”,有shé,zhé,zhē三个读音,读作“zhē”时表示翻转,倒腾的意思.读作“zhé”时有断,弄断或弯转,屈曲等意义.作“shé”音时则表示“断”、“亏损”等意思.

疑问,怀疑,疑似,疑惑,可疑.疑惑,疑心,疑问,疑虑,疑难,疑团,疑点,疑犯,疑云,疑忌,疑为,疑窦,疑心病,疑神疑鬼,怀疑.【不容置疑】【半信半疑】【东猜西疑】【多闻阙疑】【毫不迟疑】【好问决疑】【解惑释疑】 【进退狐疑】【将信将疑】【居之不疑】【满腹狐疑】【邻父之疑】【狼顾狐疑【投杼之疑】【无可置疑】【无容置疑】【毋庸置疑】

网站地图

All rights reserved Powered by www.dbpj.net

copyright ©right 2010-2021。
www.dbpj.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com