www.dbpj.net > 王之涣的诗出塞注音

王之涣的诗出塞注音

《出塞》作者:王之涣 黄河远上白云间,一片孤城万仞山.羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关.【注解】:1、万仞:一仞八尺,万仞是形容山很高的意思.2、羌笛:西代羌人所制的一种管乐器,有二孔.3、杨柳:指“折杨柳曲”,是一种哀怨

《出塞》王之涣 黄河远上白云间,一片孤城万仞山.羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关. [注释] 1、万仞:一仞八尺,万仞是形容山很高的意思.2、羌笛:西代羌人所制的一种管乐器,有二孔.3、杨柳:指“折杨柳曲”,是一种哀怨的曲调.4、玉门关:关名,在今甘肃省敦煌县西南,是古代通西域的要道.

《chū sāi 》zuò zhě :wáng zhī huàn huáng hé yuǎn shàng bái yún jiān ,yī piàn gū chéng wàn rèn shān .qiāng dí hé xū yuàn yáng liǔ ,chūn fēng bú dù yù mén guān .《出塞》作者:王之涣黄河远上白云间,一片孤城万仞山.羌笛何须怨杨柳,春风

《chū sài》《出塞》zuò zhě:wán chān lín 作者:王昌龄 qín shí mín yuè hàn shí uān,wàn lǐ chán zhēn rén wèi huán.秦时明月汉时关,万里长征人未还.dàn shǐ lón chén fēi jiàng zài,bù jiào hú mǎ dù yīn shān.但使龙城飞将在,不教胡马渡阴山.

凉州词liáng zhōu cí (唐táng)王之涣wángzhīhuàn huáng hé yuǎn shàng bái yún jiān 黄 河 远 上 白 云 间 ,yī piàn gū chéng wàn rèn shān 一 片 孤 城 万 仞 山 .qiāng dí hé xū yuàn yáng liǔ 羌 笛 何 须 怨 杨 柳,chūn fēng bū dù yù mén guān 春 风 不 度 玉 门 关 .

黄河远上白云间,一片孤城万仞山.羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关.王之涣的〈出塞〉,又名〈凉州词〉 凉州:唐陇右道凉州治所在姑臧县(今甘肃省武威县).羌笛:一种管乐器,有二孔.羌笛是羌族乐器,属横吹式管乐.古羌族主要分

出塞qín shí míng yuè hàn shí guān秦 时 明 月 汉 时 关 ,wàn lǐ cháng zhēng rén wèi huán万 里 长 征 人 未 还 .dàn shǐ lóng chéng fēi jiàng zài但 使 龙 城 飞 将 在 ,bù jiào hú mǎ dù yīn shān不 教 胡 马 度 阴 山 .

huáng hé yuǎn shàng bái yún jiān 黄 河 远 上 白 云 间 ,yī piàn gū chéng wàn rèn shān 一 片 孤 城 万 仞 山 .qiāng dí hé xū yuàn yáng liǔ 羌 笛 何 须 怨 杨 柳 ,chūn fēng bù dù yù mén guān 春 风 不 度 玉 门 关 .

边塞诗《凉州词二首》是唐代诗人王之涣的组诗作品,又名《出塞》.第一首诗以一种特殊的视角描绘了黄河远眺的特殊感受,同时也展示了边塞地区壮阔、荒凉的景色,悲壮苍凉,流落出一股慷慨之气,边塞的酷寒正体现了戍守边防的征人回

网站地图

All rights reserved Powered by www.dbpj.net

copyright ©right 2010-2021。
www.dbpj.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com