www.dbpj.net > 练什么带什么组词

练什么带什么组词

练字、练习、练师、教练、训练、历练、干练、磨练、练声、熟练、洗练、闯练、练气、拉练、凝练、操练、简练、老练、精练、演练、练功、练达、白练、排练、练武、团练、锻练、练笔、练就、谙练、匹练、练兵、修练、试练、练实、彩练、练练、捣练、宵练、

练习,练功,练达,练武,练兵,练字,练就,教练,历练,训练,熟练,练笔,操练,干练,老练,姓练,练队,练声,排练,演练,练操,练气……

练达 liàn dá 练实 liàn shí 练习 liàn xí 练就 liàn jiù 练功 liàn gōng 练帛 liàn bó 练色 liàn sè 练丝 liàn sī 练要 liàn yào 练囊 liàn náng 练裙 liàn qún 练祭 liàn jì 练字 liàn zì 练紫 liàn zǐ 练兵 liàn bīng 练衣 liàn yī 练气 liàn qì 练波 liàn bō 练影 liàn yǐng 练

练的组词 :练队、 排练、 练笔、 练功、 练字、 训练、 历练、 磨练、 洗练、 素练、 精练、 操练、 老练、 军事训练

锻炼 [duàn liàn] 生词本基本释义 详细释义 1. [take exercise]:通过军事训练或体育活动,增强体质每个早上进行走路上班的锻炼2. [temper;steel]:磨炼他这几年锻练得很不错了3. [forging and smelting]:锻造,冶炼近反义词近义词熬炼 磨炼 磨练 训练 锤炼

“练习”的“练”组词:简练、练功、凝练、拉练、洗练等等.基本释义:1.白绢:江平如~.2.把生丝煮熟,使它柔软洁白:~丝.3.练习;训练:~兵.~功夫.~毛笔字.4.经验多;纯熟:老~.干~.熟~.5.姓.扩展资料相关组词的解释及造

练达 liàn dá练实 liàn shí练习 liàn xí练就 liàn jiù练功 liàn gōng练帛 liàn bó练色 liàn sè练丝 liàn sī练要 liàn yào练囊 liàn náng练裙 liàn qún练祭 liàn jì练字 liàn zì练紫 liàn zǐ练兵 liàn bīng练衣 liàn yī练气 liàn qì练波 liàn bō练影 liàn yǐng练鹊 liàn què

“练”可以组成的词语如下:e799bee5baa6e78988e69d8331333365646332 练车 练习 练熟 练口语 练级 教练 练笔 排练 练字"炼”可以组成的词语如下:冶炼 磨炼 锻炼 精炼 提炼 锤炼 炼油 修炼 练【liàn】 释义:1.白绢:素练.2.把生丝、麻

干练 gàn liàn 洗练 xǐ liàn 历练 lì liàn 磨练 mó liàn 练达 liàn dá 简练 jiǎn liàn 凝练 níng liàn 白练 bái liàn 训练有素 xùn liàn yǒu sù 精练 jīng liàn 熟练 shú liàn 谙练 ān liàn 训练 xùn liàn 老练 lǎo liàn 演练 yǎn liàn 锻练 duàn liàn 练实 liàn shí 练习 liàn xí

练达 练就 练习 练实 练帛 练囊 练裙 练色 练鹊 练衣 练兵 练字 练悉 练功 练丝 练波 练勇 练要 练饷 练红 练紫 练朱 练句 练祭 练武 练笔 练若 练主 练明 练文 练核 练石 练带 练影 练素 练气 练真 练甲 练材 练巾 练祥 练择 练师 练冠 练练 练漂 练染 练形 练军 练 练丹 练熟 练队 练日 练锐 练丁 练衲 练卒 练才 练简 练阅 练事 练究 练 练识 练 练儿 练舁 练花 练声 练行 练操 练士 练饰 练洽 练营 练缯 练戒

网站地图

All rights reserved Powered by www.dbpj.net

copyright ©right 2010-2021。
www.dbpj.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com