www.dbpj.net > 关于殊的成语

关于殊的成语

言人人殊 云泥殊路 殊深轸念 绝国殊俗 骇状殊形 殊涂同归 风景不殊 殊涂同致 出处殊途 时异事殊 同归殊途 相去悬殊 殊勋异绩 殊形诡状 殊致同归 殊方同致 众寡悬殊 殊方异域 时殊风异 霄壤之殊 殊涂同会 日异月殊 殊形妙状 殊方绝域 同归殊涂 殊路同归 时异势殊 殊言别语 殊途同归 众寡势殊 出处殊涂 逸辈殊伦

含有“殊”字的成语:风景不殊、时殊风异、殊方异类、言人人殊、绝域殊方释义:1、风景不殊[fēng jǐng bù shū] :殊:不同. 用以悲叹国土破碎或沦亡.2、时殊风异[shí shū fēng yì] :时:时代.风:风俗.殊、异:不同.时代不同,风俗也不同.3、殊方异类[shū fāng yì lèi] :不同的地方各种各样不同的事物4、言人人殊[yán rén rén shū] :殊:不同.说的话个个不同.指各人有各人的意见.5、绝域殊方[jué yù shū fāng ] :指边远偏僻的地方.

1)带【殊】的词语很多,分【殊】开头的词语和【殊】结尾的词语2)【殊】开头的词语殊不知 shū bù zhī殊途同归 shū tú tóng guī殊荣 shū róng殊死 shū sǐ殊胜 shū shèng殊方 shū fāng殊异 shū yì殊途 shū tú殊俗 shū sú殊绝 shū jué殊色 shū sè殊

"殊"字的四字成语1. 风景不殊 殊:不同.用以悲叹国土破碎或沦亡. 2. 殊深轸念 非常悲痛地怀念. 3. 殊途同归 通过不同的途径,到达同一个目的地.比喻采取不同的方法而得到相同的结果. 4. 同归殊途 归:归宿;殊:不同;途:道路.通

"殊"字的四字成语 风景不殊 殊:不同.用以悲叹国土破碎或沦亡. 殊深轸念 非常悲痛地怀念. 殊途同归 通过不同的途径,到达同一个目的地.比喻采取不同的方法而得到相同的结果. 同归殊途 归:归宿;殊:不同;途:道路.通过不同的

异政殊俗、殊方异类、风景不殊、言人人殊、绝域殊方、殊方绝域、好恶殊方、殊深轸念、殊恩厚渥、万殊之妙、殊言别语、逸辈殊伦、殊形诡色、世殊时异、一本万殊、万殊一辙、殊勋异绩、诡毳殊章、出处殊途、时异事殊、骇状殊形、贫富悬殊、殊功劲节、异轨殊途、殊涂一致、相去悬殊、殊功异德、轸念殊深、殊形怪状、殊途同归绝国殊俗、殊滋异味、时殊风异、众寡悬殊、方圆殊趣、殊行绝才、异域殊方

风景不殊、时殊风异、言人人殊、时异势殊、殊途同归、殊深轸念、出处殊涂、殊形妙状、殊方绝域、殊涂同致、殊致同归、云泥殊路、出处殊途、殊涂同归、殊勋异绩、殊方异域、殊言别语、殊涂同会、逸辈殊伦、众寡势殊、日异月殊、殊路同归、同归殊涂、同归殊途、殊形诡状、时异事殊、众寡悬殊、绝国殊俗、骇状殊形、霄壤之殊清风亮节、鲜眉亮眼、心明眼亮、明光铮亮、油光晶亮、眼明心亮、贞风亮节、英风亮节、明光锃亮、明光烁亮、高风亮节、事后诸葛亮、东方不亮西方亮、打开天窗说亮话、三个臭皮匠,赛过诸葛亮

时殊风异、风景不殊、殊方异类、言人人殊、绝域殊方、异政殊俗、世殊时异、好恶殊方、殊深轸念、殊方绝域、万殊之妙、殊言别语、殊恩厚渥、逸辈殊伦、一本万殊、出处殊途、殊勋异绩、殊形诡色、众寡悬殊、万殊一辙、诡毳殊章、轸念殊深、贫富悬殊、绝国殊俗

殊字的四字词语比较常见的有时殊风异、风景不殊、殊方异类、言人人殊、绝域殊方、异政殊俗、世殊时异、好恶殊方、殊深轸念、殊方绝域、万殊之妙、殊言别语、

殊涂同归,殊形妙状,殊方同致,殊致同归,

网站地图

All rights reserved Powered by www.dbpj.net

copyright ©right 2010-2021。
www.dbpj.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com