www.dbpj.net > 得可以组什么词

得可以组什么词

“得?”的词语: 得意 得无 得体 得失 得以 得罪 得色 得志 得道 得逞 得得 得到 得力 得当 得济 得了 得益 得已 得幸 得一 得鹿 得法 得地 得宜 得年 得亏 得所 得计 得隽 得劲 得时 得令 得知 得非 得不 得救 得人 得便 得闲 得中 得朋 得势 得 得间

含“得”字的四字词语:得薄能鲜 得不补失 得不偿丧 得不偿失 得不酬失 得步进步 得财买放 得尺得寸 得寸得尺 得寸进尺 得寸入尺 得寸思尺 得寸则寸 得道多助 得而复失 得风便转 得过且过 得江山助 得隽之句 得君行道 得窥门径 得陇望蜀 得马

得 读音:dé děi 组词:dé:得到.得失.得益.得空.得便.得力.得济.心得. 得劲.得当.得法.得体.得意.扬扬自得.饭得了.得逞.得志.děi :可得注意.望采纳~~

得意 得无 得体 得失 得以 得道 得罪 得志 得色 得逞 得得 得当 得到 得力 得一 得济 得益 得已 得宜 得幸 得了 得法 得亏 得劲 得令 得鹿 得年 得地 得闲 得非 得时 得所 得计 得隽 得中 得知 得人 得不 得救 得间 得势 得 得空 得胜 得便 得悉 得毋 得

汉字“折”,有shé,zhé,zhē三个读音,读作“zhē”时表示翻转,倒腾的意思.读作“zhé”时有断,弄断或弯转,屈曲等意义.作“shé”音时则表示“断”、“亏损”等意思.

相得益彰 xiāng dé yì zhāng 得意 dé yì 不由得 bù yóu de 各得其所 gè de qí suǒ 患得患失 huàn de huàn shī

拼音:[děi] 释义:1、必须,须要:可~注意. 2、极舒服,极适意:这时要能洗上凉水澡,就~了. 组词:总得;非得;得亏;必得;下得去;说得去;够得上;志在必得;必得其寿;势在必得 拼音:[dé] 释义:1、获取,接受:~到.~失.~益

* 能耐 néng nài * 逞能 chěng néng * 能力 néng lì * 功能 gōng néng * 不能自已 bù néng zì yǐ * 本能 běn néng * 耳熟能详 ěr shú néng xiáng * 职能 zhí néng * 效能 xiào néng * 技能 jì néng * 力能扛鼎 lì néng gāng dǐng * 可能 kě néng * 才能 cái néng

得 [de]1、用在动词后表可能:要不~.拿~起来.2、用在动词或形容词后的连接补语,表示效果或程度:跑~快.香~很.

要拼音是yào和yāo,分别组词有:一、要yào1、重要 [zhòng yào] 具有重大的意义、作用和影响的:~人物.~问题.这文件很~.2、要紧 [yào jǐn] 重要:这段河堤~得很,一定要加强防护.我眼下最要紧的是把语文成绩赶上去.3、不要 [bù yào]

网站地图

All rights reserved Powered by www.dbpj.net

copyright ©right 2010-2021。
www.dbpj.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com