www.dbpj.net > 不计其数相同的词语

不计其数相同的词语

不计其数 相关的近义词不可胜数数不胜数不胜枚举恒河沙数举不胜举不计其数_词语解释_词典【拼音】:[bù jì qí shù]【释义】:没法计算数目.形容很多

【成语】:不计其数 【拼音】:bù jì qí shù 【解释】:没法计算数目.形容很多.【近义词】:不胜枚举、不可胜数、不一而足 【成语】:寥寥无几 【拼音】:liáo liáo wú jǐ 【解释】:寥寥:形容数量少.非常稀少,没有几个.【近义词】:屈指可数、九牛一毛、凤毛麟角 【成语】:沉鱼落雁 【拼音】:chén yú luò yàn 【解释】:鱼见之沉入水底,雁见之降落沙洲.形容女子容貌美丽.【近义词】:闭月羞花、花容月貌、国色天香 【成语】:和风细雨 【拼音】:hé fēng xì yǔ 【解释】:和风:指春天的风.温和的风,细小的雨.比喻方式和缓,不粗暴.【近义词】:和颜悦色、温文尔雅

不计其数 意思相近的成语: [近义] 浩如烟海 不一而足 车载斗量 恒河沙数 不胜枚举 多如牛毛 成千上万 指不胜屈 数不胜数 星罗棋布 汗牛充栋 不可胜数 举不胜举 不乏其人 不计其数_百度汉语 [读音][bù jì qí shù] [解释]没法计算数目. 形容很多. [出处]宋周密《武林旧事西湖游赏》:“其余则不计其数.” [例句]1. 这里的山茶花~. [近义]浩如烟海不一而足车载斗量恒河沙数不胜枚举多如牛毛成千上万指不胜屈数不胜数星罗棋布汗牛充栋不可胜数举不胜举不乏其人 [反义]寥寥无几九牛一毫擢发难数凤毛麟角

不详

不计其数[解释]没法计算数目. 形容很多.无法计数、不胜枚举、多如牛毛、指不胜屈、不一而足、数不胜数、不可胜数、举不胜举

聒碎乡心梦不成. 知之为知之,不知为不知,是知也. 善学者,疑则进也. 知不足者好学,耻下问者自满,性乃迁. 积累运用四青山有幸埋忠骨 白铁无辜铸佞臣 一寸丹心图报国 两行清泪为思亲 江河不洗古今恨 天地能知忠义心 风声雨声读书

不胜枚举、不可胜数、不一而足、数不胜数

【数不胜数】:shǔ bù shèng shǔ,数:计算.数都数不过来.形容数量极多,很难计算.作谓语、定语、状语;形容数量极多.【指不胜屈】:zhǐ bù shèng qū,指:手指;屈:弯曲.扳着指头数也数不过来.形容为数很多.作谓语、宾语、补语;形容数量多.

不胜枚举、不可胜数、不一而足、数不胜数,人山人海 , 千军万马 , 多如牛毛 , 万人空巷

数以万计成千上万数不胜数

网站地图

All rights reserved Powered by www.dbpj.net

copyright ©right 2010-2021。
www.dbpj.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com