www.dbpj.net > 《陋室铭》古诗

《陋室铭》古诗

山不在高,有仙则名.水不在深,有龙则灵.斯是陋室,惟吾德馨.苔痕上阶绿,草色入帘青. 谈笑有鸿儒,往来无白丁.可以调素琴,阅金经.无丝竹之乱耳,无案牍之劳形.南阳诸葛庐,西蜀子云亭.孔子云:“何陋之有?”译文:山不在于高,有仙人(居住)就有名;水不一定要深,有龙(居住)就有灵气了.这是间简陋的房子,只是因为我(住屋的人)的品德高尚就不感到简陋罢了.苔痕碧绿,长到阶上,草色青葱,映入帘里.与我谈笑的都是博学的人,往来的没有不懂学问的人.可以弹奏素朴的古琴,阅读佛经.没有(嘈杂的)音乐扰乱双耳,没有官府公文劳累身心.(它好比)南阳诸葛亮的草庐,西蜀扬子云的玄亭.孔子说:有什么简陋的呢?

陋室铭 作者:刘禹锡 山不在高,有仙则名.水不在深,有龙则灵.斯是陋室,惟吾德馨.苔痕上阶绿,草色入帘青.谈笑有鸿儒,往来无白丁.可以调素琴,阅金经.无丝竹之乱耳,无案牍之劳形.南阳诸葛庐,西蜀子云亭.孔子云:“何陋之有?”

山不在高,有仙则名(1).水不在深,有龙则灵(2).斯是(3)陋室,惟(4)吾德馨(5).苔痕上阶绿,草色入帘青.(19)谈笑有鸿儒(6),往来无白丁(7).可以调素琴(8),阅金经(9).无丝竹(10)之乱耳(11)(16),无案

《陋室铭》《lòu shì míng 》【唐】刘禹锡 山不在高,有仙则名.水不在深,有龙则灵.shān bù zài gāo ,yǒu xiān zé míng .shuǐ bù zài shēn ,yǒu lóng zé líng.斯是陋室,惟吾德馨.苔痕上阶绿,草色入帘青.sī shì lòu shì ,wéi wú dé xīn .tái

陋室铭 山不在高,有仙则名.水不在深,有龙则灵.斯是陋室,惟吾德馨.苔痕上阶绿,草色入帘青.谈笑有鸿儒,往来无白丁.可以调素琴,阅金经.无丝竹之乱耳,无案牍之劳形.南阳诸葛庐,西蜀子云亭.孔子云:“何陋之有?” 译文

原文 山不在高,有仙则名.水不在深,有龙则灵.斯是陋室,惟吾德馨.苔痕上阶绿,草色入帘青.谈笑有鸿儒,往来无白丁.可以调素琴,阅金经.无丝竹之乱耳,无案牍之劳形.南阳诸葛庐,西蜀子云亭.孔子云:何陋之有? 山不一定要高,有了仙人就成了名山;水不一定要深,有了龙就成为灵异的(水)了.这是简陋的屋子,只要我的品德好(就不感到屋子简陋了).苔藓碧绿,长到阶上,草色青葱,映入帘里.与我谈笑的都是学识渊博的大儒,往来的没有浅薄的庸人.可以弹奏不加装饰的古琴,阅读珍藏的佛经.没有嘈杂的音乐扰乱耳朵,没有官府的公文劳累我的身心.(它好比)南阳诸葛亮的草庐,西蜀扬子云的玄亭.孔子说:有什么简陋的呢?

陋室铭 刘禹锡 山不在高,有仙则名.水不在深,有龙则灵.斯是陋室,惟吾德馨.苔痕上阶绿,草色入帘青.谈笑有鸿儒,往来无白丁.可以调素琴,阅金经.无丝竹之乱耳,无案牍之劳形.南阳诸葛庐,西蜀子云亭.孔子云:“何陋之有?” [编辑本段]译文 山不在乎高,有了仙人就成了名山;水不在乎深,有蛟龙就能降福显灵.这虽是一间简陋的屋子,只因我的品德高尚而变得雅洁美好.苔痕给阶前铺上绿毯;芳草把室内映得碧绿.谈笑的是渊博的学者,往来的没有目不识丁的平庸小人.可以弹奏不加装饰的古琴,浏览珍贵的佛经.没有靡丽的乐声扰乱双耳,没有冗繁的公文拖累身心.(它好比)南阳诸葛亮的草庐,西蜀扬子云的玄亭.孔子说:“有什么简陋的呢?”

陋室铭》原文及译文 原文: 山不在高,有仙则名.水不在深,有龙则灵.斯是陋室,惟吾德馨.苔痕上阶绿,草色入廉青.谈笑有鸿儒,往来无白丁.可以调素琴,阅金经.无丝竹

山不在高,有仙则名(1).水不在深,有龙则灵(2).斯是(3)陋室,惟(4)吾德馨(5).苔痕上阶绿,草色入帘青.(19)谈笑有鸿儒(6),往来无白丁(7).可以调素琴(8),阅金经(9).无丝竹(10)之乱耳(11)(16),无案

山不在高,有仙则名.水不在深,有龙则灵.斯是陋室,惟吾德馨.苔痕上阶绿,草色入帘青.谈笑有鸿儒,往来无白丁.可以调素琴,阅金经.无丝竹之乱耳,无案牍之劳形.南阳诸葛庐,西蜀子云亭.孔子云:何陋之有?满意烦请采纳,万分感谢!☆⌒_⌒☆

网站地图

All rights reserved Powered by www.dbpj.net

copyright ©right 2010-2021。
www.dbpj.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com